Spherical Cinema in EPS!/Kino Sferyczne w EPS!
Spherical Cinema in EPS!/Kino Sferyczne w EPS!
25.4.2017

Spherical Cinema is a new form of education not only for children but also for adults. Using a system of spherical projection in the center of dome it creates an amazing picture. It presents 360° spherical panoramic area, which has no other contemporary cinema. /

Kino Sferyczne to nowa forma kształcenia nie tylko dla dzieci, lecz również dla dorosłych. Za pomocą systemu sferycznej projekcji w środku kopuły tworzy się niesamowity obraz. Prezentowany jest sferyczny 360° obszar panoramiczny, którego nie ma żadne inne współczesne kino.

P1150983 P1150984 P1150985 P1150988 P1150989 P1150990 P1150992 P1150993 P1150995 P1150998 P1150999 P1160004 P1160007 P1160010 P1160011 P1160012 P1160013 P1160014 P1160015

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Albert Einstein