School solemn roll-call!/ Szkolny apel!
School solemn roll-call!/ Szkolny apel!
28.2.2017

Children from all classes gathered by the boards of their houses to discuss the rules and regulations about getting stars. We assigned a teacher for each house, who will take care of his pupils. For each month they will create challenges for volunteers, for which children can receive an extra star at the end of the month.//

Dzieci ze wszystkich klas stawiły się pod tablice swoich domków by wysłuchać omówienia regulaminu  oraz rozporządzeń na temat otrzymywania gwiazdek. Do każdego domku zostali przypisani nauczyciele, którzy będą sprawować pieczę nad swoimi wychowankami. W każdym miesiącu będą oni tworzyć wyzwania dla chętnych, za które dzieci będą mogły otrzymać dodatkowe gwiazdki pod koniec miesiąca.

IMG_4893 IMG_4900 IMG_4904 IMG_4924 IMG_4925 IMG_4926

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Albert Einstein