Tak pracujemy! / The way we work!
Tak pracujemy! / The way we work!
15.7.2016

Łączenie polskiej podstawy programowej i International Primary Curriculum wymaga od nas szczególnego sposobu pracy. Wszystkie materiały, karty pracy i projekty wpinane są do segregatorów. Każdy Uczeń tworzy własny podręcznik, który jest zapisem Jego ciężkiej pracy. Ale co to za segregator! Aż się chce go nosić!

Two curricula: Polish and IPC require some special techniques of work. All the materials, worksheets and projects are gathered in the binders. Each Student has his own and creates a workbook, which is a record of its hard work. And what a binder we have! Makes you want to use it!

 

segregator_2segregator_1 

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Albert Einstein