EPS > Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

REGULAMIN  REKRUTACJI 
DO ENGLISH PRIMARY SCHOOL NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

  1. Nabór uczniów do English Primary School rozpoczyna się 15 grudnia 2017 r. Wnioski można składać do 23 marca 2018 r.  Liczba miejsc w poszczególnych klasach jest ograniczona.
  2.  Zapisy dzieci są przyjmowane na podstawie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły (w celu otrzymania formularza prosimy o kontakt: rekrutacja@eps.edu.pl) przesłanego drogą mailową lub złożonego osobiście w English Primary School, ul.Podbipięty 66, 31-980 Kraków.
  3. W dniach 26-30 marca 2017 odbędą się spotkania indywidualne.
  4. Warunki przyjęcia do szkoły:
  • Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.
  • Udział rodziców  w  spotkaniu z Dyrekcją szkoły.
  • Udział dziecka w spotkaniu rekrutacyjnym z psychologiem.
  • Pozytywna opinia psychologa.
  • Wpłata wpisowego (*).

Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, dziecko zostaje przyjęte do szkoły.

(*) Po przyjęciu dziecka do szkoły rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do podpisania ze szkołą umowy w terminie 5 dni od ogłoszenia listy przyjętych oraz uiszczenia opłaty z tytułu wpisowego.

| Możliwość komentowania Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 została wyłączona