Przedłużenie okresu zamknięcia szkół
Przedłużenie okresu zamknięcia szkół
5.6.2020

Drodzy Rodzice i Uczniowie!
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej:
- przerwa w nauczaniu stacjonarnym została wydłużona do 26 czerwca,
- od poniedziałku, 25 maja, uczniowie klas I-III mają zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szkole w godz. 08:00-16:00,
- od poniedziałku, 1 czerwca, uczniowie wszystkich klas mogą korzystać z możliwości konsultacji z nauczycielami.

Konsultacje będą możliwe jedynie po uprzednim zgłoszeniu chęci uczestnictwa i otrzymaniu od szkoły harmonogramu spotkań.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Albert Einstein