Program IB MYP
Program IB MYP

Da Vinci's International  Schools  to podmiot kandydujący* do międzynarodowego programu IB MYP (Middle Years Programme). Szkoła jest w procesie autoryzacji i uzyskania zezwolenia IB World Schools.

IB World Schools podziela wspólną filozofię - zobowiązanie do ambitnej i rzucającej wyzwania edukacji międzynarodowej na najwyższym poziomie.

*Tylko szkoły autoryzowane przez organizację IB mogą oferować jeden z czterech programów akademickich: Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP), Diploma Programme (DP) lub Career-related Programme (CP). Status kandydata nie daje gwarancji, że zezwolenie zostanie udzielone. Więcej informacji o IB i jej programach można znaleźć na stronie http://www.ibo.org.

Program MYP (Middle Years Programme) to część międzynarodowego programu IB (International Baccalaureate®), który skupia się na umiejętnościach ucznia oraz holistycznym podejściu do nauczania i uczenia się. Program MYP to nie treści nauczania a podejście do nauczania. To nie program, który instruuje nauczycieli czego uczyć, ale jak uczyć i jak oceniać uczniów. To oznacza, że realizujemy wymagania polskiego programu nauczania na podstawie standardów i wymagań programu IB MYP.

Przedmioty w programie MYP są podzielone na 8 grup przedmiotowych:

 1. Literatura (j. polski, j. angielski, j.rosyjski, j. hiszpański, j. francuski - aktualnie oferowane)
 2. Język obcy (j. polski, j. angielski, j. niemiecki - aktualnie oferowane)
 3. Nauki społeczne (geografia, historia, wiedza o społeczeństwie)
 4. Nauki ścisłe (biologia, fizyka, chemia, przyroda)
 5. Matematyka
 6. Sztuka (muzyka, plastyka - aktualnie oferowane)
 7. Edukacji fizyczna i zdrowotna
 8. Design 

ATL Skills (Approaches to Learning) to podejścia do uczenia się poprzez rozwijanie umiejętności. Ocenianie opiera się na umiejętnościach. Wyróżniamy 5 grup umiejętności:

 • Myślenie
 • Komunikacja
 • Umiejętności społeczne
 • Organizacja
 • Badanie
Pomaganie przez Działanie (Service as Action)

Service as Action jest integralną częścią programu IB, gdzie uczniowie mają okazję wnieść pozytywny wkład do swojej społeczności i nie tylko. Poprzez Service as Action uczniowie zdobywają nowe umiejętności, budują przyjaźnie i uczą się, jak ważne jest pomaganie innym i środowisku.

W Da Vinci's International Primary School, uczniowie klas 6 i 7 biorą udział w organizowanych przez szkołę działaniach Service as Action. Mogą one obejmować zbieranie funduszy na schronisko dla zwierząt, tworzenie filmów edukacyjnych czy malowanie muralu. W klasie 8 uczniowie przejmują inicjatywę i realizują Projekt Społecznościowy, w którym decydują, jak chcieliby pomóc danej społeczności.

Udział w programie Service as Action oznacza, że uczniowie podejmują nowe i ekscytujące wyzwania, stają się świadomi swoich mocnych stron i wykorzystują je w znaczący sposób, by pomagać innym. Jesteśmy dumni, że w naszej szkole uczniowie mają szansę doświadczyć Service as Action.

Projekt Społeczny (Community Project)

Projekt społeczny jest ważną i wartościową częścią programu IB MYP. Jest to fantastyczna okazja dla uczniów klasy 8 (MYP 3) do zbadania, w jaki sposób ich wiedza i działania mogą wpłynąć na zmiany w społeczności. W trakcie trwania projektu uczniowie wybierają społeczność, której chcieliby pomóc, rozwijają świadomość jej potrzeb poprzez badanie i odpowiadają na te potrzeby poprzez pracę.

Pomoc w lokalnym banku żywności, stworzenie edukacyjnej książki z obrazkami, kampania na rzecz świadomości sprawiedliwego handlu, zorganizowanie zbiórki pieniędzy dla schroniska dla zwierząt - to tylko niektóre przykłady działań, które uczniowie mogą przeprowadzić w ramach projektu. Oczekuje się, że cały proces projektu społecznego - badanie, planowanie, działanie i refleksja - zajmie uczniom około 15 godzin w ciągu roku, a na koniec zostanie oceniony według kryteriów programu IB MYP. 

Podczas całego procesu, studenci są prowadzeni przez opiekuna projektu, który spotyka się z uczniami i zapewnia im wsparcie. Projekt społeczny jest szansą dla uczniów, aby rozwinąć współczucie, jak również odporność, tak aby byli przygotowani do podejmowania wyzwań podczas ich podróży akademickiej.

Jesteśmy obecnie szkołą kandydującą do programu IB MYP, lata 1-3 (klasy 6-8).

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: 

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Albert Einstein