Podręczniki
Zapraszamy do zapoznania się z wykazem podręczników obowiązujących w English Primary School w roku szkolnym 2016/2017.
Uprzejmie prosimy rodziców o kontakt z Dyrekcją Szkoły w sprawie zamówienia podręczników.
Wykaz podręczników dla klasy pierwszej
 • "Od A do Z. Radosne odkrywanie świata", klasa 1 - podręcznik do realizacji polskiej podstawy programowej, Joanna Białobrzeska, Wydawnictwo Didasko;
 • "Od A do Z" Czytanka, klasa 1 - czytanka do realizacji polskiej podstawy programowej, Joanna Białobrzeska, Wydawnictwo Didasko;
 • "Od A do Z" Ćwiczenia części A-D, klasa 1 - ćwiczenia do realizacji polskiej podstawy programowej, Joanna Białobrzeska, Wydawnictwo Didasko;
 • "Od A do Z" Zeszyt do kaligrafii części 1-2, klasa 1 - zeszyty ćwiczeń do realizacji polskiej podstawy programowej, Joanna Białobrzeska, Wydawnictwo Didasko;
 • "Od A do Z" Zeszyt matematyczny części 1-2, klasa 1 - zeszyty ćwiczeń do realizacji polskiej podstawy programowej, Joanna Białobrzeska, Wydawnictwo Didasko;
 • Yazoo Starter - podręcznik do nauki języka angielskiego, Wydawnictwo Pearson;
 • Abacus Year 1 Workbook 1-3 - zeszyty ćwiczeń do wspomagania realizacji brytyjskiej podstawy programowej (IPC), Wydawnictwo Pearson;
 • Science Bug Pupil Book Year 1 - podręcznik do wspomagania realizacji brytyjskiej podstawy programowej (IPC), Wydawnictwo Pearson;
Wykaz podręczników dla klasy drugiej
 • "Od A do Z. Radosne odkrywanie świata", klasa 2 - podręcznik do realizacji polskiej podstawy programowej, Joanna Białobrzeska, Wydawnictwo Didasko;
 • "Od A do Z" Ćwiczenia części A-D, klasa 2 - ćwiczenia do realizacji polskiej podstawy programowej, Joanna Białobrzeska, Wydawnictwo Didasko;
 • Yazoo 1/2 - podręcznik do nauki języka angielskiego, Wydawnictwo Pearson;
 • Abacus Year 2 Workbook 1-3 - zeszyty ćwiczeń do wspomagania realizacji brytyjskiej podstawy programowej (IPC), Wydawnictwo Pearson;
 • Science Bug Pupil Book Year 2 - podręcznik do wspomagania realizacji brytyjskiej podstawy programowej (IPC), Wydawnictwo Pearson;
Wykaz podręczników dla klasy trzeciej
 • "Od A do Z. Radosne odkrywanie świata", klasa 3 - podręcznik do realizacji polskiej podstawy programowej, Joanna Białobrzeska, Wydawnictwo Didasko;
 • "Od A do Z" Ćwiczenia części A-D, klasa 3 - ćwiczenia do realizacji polskiej podstawy programowej, Joanna Białobrzeska, Wydawnictwo Didasko;
 • Yazoo 2/3 - podręcznik do nauki języka angielskiego, Wydawnictwo Pearson;
 • Abacus Year 3 Textbook 1-3 - zeszyty ćwiczeń do wspomagania realizacji brytyjskiej podstawy programowej (IPC), Wydawnictwo Pearson;
 • Science Bug Pupil Book Year 3 - podręcznik do wspomagania realizacji brytyjskiej podstawy programowej (IPC), Wydawnictwo Pearson;

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Albert Einstein