Kalendarz roku
Rok Szkolny w English Primary School

English Primary School pracuje w oparciu o kalendarz szkolny opublikowany przez MEN. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września.

Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po 1 września.
Według obowiązującego obecnie rozporządzenia zajęcia kończą się w ostatni piątek czerwca.

Dni wolne w EPS są tylko częściowo zgodne z kalendarzem szkół publicznych.

W okresie ferii zimowych oraz przerwy wakacyjnej English Primary School jest otwarta i organizuje zajęcia dla Uczniów w formie półkolonii lub wyjazdów zorganizowanych.

Dokładny kalendarz roku szkolnego 2019/2020:
2 września  (poniedziałek) Rozpoczęcie Roku Szkolnego
21 września (sobota) Dzień integracyjny 
1 listopada (piątek) Wszystkich Świętych (dzień wolny)
11 listopada (poniedziałek) Święto Niepodległości (dzień wolny)
23 grudnia - 1 stycznia Zimowa Przerwa Świąteczna 
6 stycznia (poniedziałek) Święto Trzech Króli (dzień wolny)
27 stycznia - 9 luty
Ferie Zimowe (brak zajęć dydaktycznych, tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)
9 - 14 kwietnia  Wiosenna przerwa świąteczna (brak zajęć dydaktycznych, tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)
21-23 kwietnia Egzamin ósmoklasisty
1 maja (piątek)  Międzynarodowe Święto Pracy (dzień wolny)
27 maja (środa) Dzień Międzynarodowy 
6 czerwca (sobota)  Dzień Rodziny 
11 czerwca (czwartek)  Boże Ciało (dzień wolny) 
26 czerwca (piątek)  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020
27 czerwca – 31 sierpnia Wakacje (szkoła będzie czynna, ale nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne)

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Albert Einstein