Bezpieczeństwo Twojego Dziecka na terenie szkoły
Bezpieczeństwo to dla nas priorytet!

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom Rodziców i dynamicznej rzeczywistości, Da Vinci's International Primary School gwarantuje bezpieczeństwo Uczniom poprzez:

  • pełen monitoring budynku szkolnego i terenu należącego do szkoły,
  • ogrodzenie budynku szkoły, w praktyce gwarantujące także prywatność,
  • ograniczenie wstępu na teren szkoły tylko do osób indywidualnie uprawnionych,
  • trwałe i wyraźne oznaczenie dróg ewakuacji,
  • prowadzenie prac naprawczych pod nieobecność Uczniów,
  • wyposażenie szkoły, przejść i boiska w odpowiednie oświetlenie oraz nawierzchnie,
  • czuwanie, aby Uczniowie nie przebywali bez nadzoru upoważnionej osoby,
  • dyżury na korytarzach w czasie przerw,
  • przeszkolenie wszystkich nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Albert Einstein