Misja Da Vinci’s International Primary School

 

Misja Da Vinci’s International Schools

Misją Da Vinci’s International Schools jest wspieranie i troska o młodych ludzi, którzy w naszej Szkole mają możliwość odkrywania swoich zainteresowań, rozwijania talentów oraz pogłębiania wiedzy
w atmosferze poszanowania wspólnych wartości, jak również szacunku do tego, co nas od siebie rożni.

Celem naszej Szkoły jest zapewnienie Uczniom zbalansowanej edukacji, która będzie narzędziem do podejmowania świadomych wyborówi wyzwań poprzez zrozumienie i ciekawość świata. Aby ten cel osiągnąć realizujemy programy podlegające międzynarodowej standaryzacji.

Ucznia Da Vinci’s International Schools cechują rzetelność
i kreatywność, a nauka w międzynarodowym środowisku kształtuje jego wrażliwość i otwartość.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Albert Einstein