General English Course Online
Zasady kursu

Cel kursu

podniesienie kompetencji językowych i komunikacyjnych (reading, writing, speaking, listening)

Częstotliwość

  • zajęcia grupowe - dwa razy w tygodniu po 1,5h (2x45 minut z przerwą 10 minut)
  • zajęcia indywidualne - dwa razy w tygodniu po 1h

Proponowane grupy:

  • Children - dzieci z klas 1-3
  • Teens - dzieci z klas 4-7
  • Young Adults - młodzież z klas 8 i licealnych

Na początku kursu zostanie przeprowadzona z uczestnikiem rozmowa w celu określenia jego poziomu językowego. Realizowane aktywności będą odpowiednie dla wieku uczestnika.

Cena
  • zajęcia grupowe: 80zł od osoby za 1,5h; przy grupie większej niż 6 osób - 50zł za 1,5h od osoby
  • zajęcia indywidualne (tailor made) - 150zł za 1h od osoby

Przy wyborze zajęć indywidualnych oferujemy analizę potrzeb (Needs Analysis), dzięki której możliwe będzie skoncentrowanie się na oczekiwaniach uczestnika. 

Płatność za cały miesiąc z góry.

Dwa terminy kursów: 07-31.07 oraz 03.08-28.08.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Albert Einstein