Konsultacje dla uczniów VIII klasy
Konsultacje dla uczniów VIII klasy
22.5.2020

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od poniedziałku, 25 maja, uczniowie VIII klasy mogą korzystać z konsultacji z nauczycielami. 

Konsultacje będą możliwe jedynie po uprzednim zgłoszeniu chęci uczestnictwa i otrzymaniu od szkoły harmonogramu spotkań. W szkole nie będą odbywać się lekcje.

Nadal realizowane będzie nauczanie zdalne.

 

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Albert Einstein