IPC w klasach 3 – Active Planet!
IPC w klasach 3 – Active Planet!
25.3.2021

Klasy trzecie zakończyły właśnie omawianie tematu IPC Active Planet.

Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji na temat katastrof naturalnych. Tworzyliśmy własne wulkany, graliśmy w Podłoga To Lawa, budowaliśmy budynki antysejsmiczne i poznaliśmy mitologię dotyczącą wulkanów. Wiemy również jak ochronić się przed powodzią, czym są płyty tektoniczne i jak powstaje tornado

  .

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Albert Einstein