Ortograficzne Łamigłówki – zajęcia dodatkowe
Zabawa z językiem polskim

Ortograficzne łamigłówki (kl. I-II)

Uczniowie  podczas ciekawych zabaw i gier są wprowadzani w świat czytania, zasad ortograficznych oraz gramatyki języka polskiego. Wszystkie ćwiczenia wykonywane są w atrakcyjny dla dzieci sposób, pobudzając wielozmysłowy rozwój dziecka.

Podczas zajęć proponujemy między innymi:

- zabawy z gramatyką języka polskiego,

- ćwiczenia analizy i synteza sylabowej,

-wprowadzenie dziecka w świat zasad ortograficznych,

- ćwiczenia wydzielania opozycji fonologicznych głosek,

-ćwiczenia czytania metoda sylabową,

- ćwiczenia stymulujące lewą półkulę mózgu,

- ćwiczenia w odróżnianiu wyrazów podobnych,

- zabawy językowe,

- ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej

-ćwiczenia pamięci symultanicznej i sekwencyjnej,

-ćwiczenia kategoryzowania i wykluczania ze zbioru,

- podstawy słowotwórstwa.

Ortograficzne łamigłówki (kl. IV-VIII)

Uczniowie w atrakcyjny sposób są zachęcani do twórczej zabawy językiem. Podczas zajęć stawiamy przed nimi zagadki związane z obszarem słowotwórstwa, fonetyki oraz gramatyki języka polskiego. Proponujemy uczniom między innymi:

- Zagadnienia dotyczące wyrazów i związków wyrazowych,

- przypomnienie zasad ortograficznych,

- wprowadzanie nowych pojęć (np. pleonazm i tautologia),

- wydzielanie słów nadrzędnych i podrzędnych,

- wprowadzanie elementów słowotwórstwa,

- dokonywanie kategoryzowania wyrazów,

- ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej,

- ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej,

- ćwiczenia pamięci symultanicznej i sekwencyjnej,

- wprowadzanie elementów fonetyki,

- omawianie znanych adaptacji filmowych,

- prezentacje multimedialne dotyczące różnych tekstów kultury.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Albert Einstein