YLE
Young Learners English

Z pomocą British Council, wdrażamy w szkole specjalny program języka angielskiego przygotowujący Dzieci do egzaminu Young Learners English (YLE), który jest idealnym rozszerzeniem nauczania zintegrowanego na tym etapie edukacji.

Testy Cambridge English Young Learners stworzono po to, by móc ocenić to, w jakim stopniu Dzieci między 7 a 12 rokiem życia opanowały język angielski. Testy YLE dostępne są na trzech poziomach trudności (Starters, Movers and Flyers), co monitoruje ich postęp w nauce języka i zachęca je do dalszej pracy nad nim.

Nasi Uczniowie mogą przystąpić do egzaminu na kolejnych poziomach w klasie II, IV i VI. Forma egzaminu jest dostosowana do wieku Uczniów, a zachęcający sposób oceniania (pierwszą tarczę dostaje się automatycznie za samo przystąpienie do egzaminu) daje Dzieciom możliwość przystępnego i bezbolesnego zapoznania się ze standardami oceniania na kolejnych etapach edukacji.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Albert Einstein