Studio aktorskie – zajęcia dodatkowe
Kreatywny trening umiejętności interpersonalnych

Studio aktorskie to kreatywne zajęcia, które w ciekawej formie pracy z ciałem i głosem rozwijają umiejętności interpersonalne, kształtują umiejętne porozumiewanie się z innymi ludźmi i formują prawidłowe nawyki w kontaktach międzyludzkich.

Chcemy od najmłodszych lat uczyć jak okazywać swoje uczucia, a także jak interpretować zachowania innych.Podczas zajęć prowadzący pracuje z Uczniami nad określonymi cechami:

 • Empatia – widzenie świata oczami innych, zrozumienie ich, spojrzenie na ich postępowanie z ich punktu widzenia, informowanie innych jak zostali zrozumiani;
 • Życzliwość – wyrażanie jej w różny sposób, dawanie innym odczuć, że są lubiani i szanowani;
 • Autentyczność – nie ukrywanie się za maskami, bycie sobą;
 • Konkretność – nie używanie ogólników, wieloznacznych komunikatów, umiejętność mówienia o doświadczeniach osobistych;
 • Inicjatywa – skłonność do działania w stosunkach z innymi ludźmi, a nie tylko reagowanie, umiejętność nawiązania kontaktu z innymi bez wyczekiwania na inicjatywę;
 • Bezpośredniość – postępowanie wprost wobec innych, świadomość swojego stosunku do ludzi;
 • Otwartość – ustalanie zdrowych i trwałych stosunków z innymi;
 • Akceptacja uczuć – wypracowanie braku obawy przed bezpośrednim kontaktem z uczuciami własnymi i innych ludzi, przeżywanie uczuć, wyrażanie tego co się czuje bez narzucania swoich uczuć innym i zmuszania ich by czuli się odpowiedzialni za te uczucia;
 • Konfrontacja – umiejętność stanięcia „twarzą w twarz” z innymi ludźmi;
 • Samopoznanie

W zakresie komunikacji niewerbalnej, która stanowi o znaczącej części przekazu ćwiczymy:

 • Mimikę – wyrażanie emocji;
 • Spoglądanie – ekspresywność spojrzenia;
 • Głos – ton, rytm, pauzy;
 • Gesty – ruchy rąk, ciała, głowy;
 • Postawa ciała – pewność siebie wyrażana sposobem chodzenia, siedzenia;
 • Dotyk – poznanie reguł kto, w jaki sposób i przy jakiej okazji może być dotykany;
 • Zachowania przestrzenne – bliskość przestrzenna w rozumieniu różnic kulturowych;
 • Wygląd – co komunikuje, jakie informacje przekazuje;

Konkretna wiedza akademicka i umiejętności opakowane w atrakcyjną i twórczą formę to sposób na wyrobienie niezbędnych zdolności interpersonalnych, które w świecie relacji internetowych stanowią bardzo cenny talent.

Zajęcia odbywają się dla klas starszych w budynku na ul. Pilotów 4c. 

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Albert Einstein