Indywidualna ścieżka rozwoju

W Da Vinci's International Primary School dbamy o to, aby:

  • Każdy Uczeń jako unikalna osobowość miał możliwość poszerzania swojej wiedzy w oparciu o dostosowane metody nauczania;
  • Kreatywne odkrywanie prawdy o świecie aktywnie wykorzystywało potencjał wszystkich rodzajów inteligencji;
  • Uczniowie zdobywali wiedzę i osiągali wysokie wyniki, przy dużej uwadze poświęconej rozwojowi umiejętności interpersonalnych, pewności siebie i własnych, indywidualnych możliwości;
  • Holistyczne podejście do nauki i wychowania zapewniło wsparcie, zachętę i poczucie bezpieczeństwa;
  • Wpojone wartości szacunku i tolerancji przekładały się na odpowiedzialność i wyrozumiałe obywatelstwo świata;
  • Każdy Uczeń otrzymał narzędzia do odkrywania świata i rozwoju, zgodne z jego zdolnościami i talentami;
  • Różnorodność inteligencji i metod nauczania znalazła odzwierciedlenie w systemie oceniania postępów naszych Uczniów.

Sprawdź co możemy zaproponować Twojemu Dziecku

Indywidualny rozwój i stymulowanie naturalnych talentów Dzieci zapewnione jest przez szereg zajęć dodatkowych i personalizowane podejście do nauczania treści programowych

Zapytaj o więcej

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Albert Einstein