Dowóz
Zapewniamy dowóz dzieci do szkoły i do domu

Jeśli jesteś zainteresowany taką usługą, przeczytaj poniższy regulamin.

REGULAMIN TRANSPORTU SZKOLNEGO

 1. Zapewniamy transport busem wyposażonym w niezbędne pasy bezpieczeństwa i klimatyzację.
 2. Kierowca busa posiada niezbędne kwalifikacje do przewozu osób.
 3. Koszt transportu w promieniu 5 km od szkoły jest wliczony w czesne.
 4. Przejazd indywidualny (tylko w ramach dostępności) – 15 zł podstawienie busa + 2 zł/km
 5. Po uprzednim zgłoszeniu istnieje możliwość utworzenia jednego punktu odbioru i dowozu Dzieci pod wskazany adres dla grupy Rodziców z danego osiedla.
 6. Jest to transport grupowy, nie indywidualny, co oznacza, że godzina przyjazdu do szkoły i powrotu do domu jest uzależniona od grafiku transportu całej grupy.
 7. Rano, po dotarciu pod dom Dziecka, kierowca czeka maksymalnie 2 minuty, następnie odjeżdża w celu zapewnienia terminowego odbioru innym uczestnikom transportu. W przypadku nieobecności Rodzica w domu w godzinach przywozu Dziecka należy powiadomić kierowcę z wyprzedzeniem.
 8. O każdej nieobecności dziecka w danym dniu należy powiadomić Recepcję szkoły lub kierowcę. Uprzejmie prosimy, aby Rodzic upoważniony do kontaktu z kierowcą miał włączony telefon komórkowy.
 9. W przypadku czasowego wyjazdu poza teren zamieszkania, Rodzic jest zobowiązany przekazać kierowcy/placówce imienne upoważnienie dla osoby pełniącej w tym okresie opiekę nad Dzieckiem.
 10. Rodzic, który chce przekazać kierowcy ważne informacje, proszony jest o założenie zeszytu korespondencji i wpisywanie ich do zeszytu lub przekazywanie treści SMS-em. Ma to na celu zminimalizowanie czasu postoju busa oraz uniknięcie wszelkich nieporozumień związanych z przekazywanymi informacjami, np. o terminie planowanej nieobecności, powrotu ze szkoły innym środkiem transportu itp.
 11. Rodzice są proszeni o sprawne umożliwienie kierowcy punktualnego opuszczenia miejsca odbioru Dziecka. Kierowca chętnie porozmawia z Państwem w terminie i czasie, który nie koliduje z terminowym odbiorem innych uczestników przejazdu.
 12. Godziny odbioru i przyjazdu mogą znacząco ulec zmianie w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń pogodowych lub drogowych, objazdów, korków, a także działania siły wyższej (zalania drogi, awarii sieci, nieprzewidzianej przeszkody na drodze, blokady lub zamknięcia drogi itp.).
 13. Bus kursuje cały rok zgodnie z kalendarzem z wyłączeniem pierwszego i ostatniego dnia szkoły.
 14. Szkoła zastrzega możliwość wypowiedzenia usługi Rodzicom, którzy nie przestrzegają regulaminu transportu, szczególnie w kwestii punktualności. Wypowiedzenie umowy może nastąpić również w przypadku nieodpowiedniego zachowania Dziecka w busie, które wpływa na bezpieczeństwo podczas jazdy.

 

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Albert Einstein