Dowóz
Zapewniamy dowóz dzieci do szkoły i do domu

Oferujmy poranny i popołudniowy transport Uczniów z domu do szkoły i ze szkoły do domu. 

W ofercie możliwy jest wybór dowozu porannego na zajęcia lekcyjne oraz dowozu popołudniowego po zajęciach obligatoryjnych lub zajęciach dodatkowych. 

Uczniowie są dowożeni na zajęcia komfortowymi busami, z zapewnionymi niezbędnymi środkami bezpieczeństwa. 

Więcej szczegółów na recruitment@davincis.org

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Albert Einstein