Świetlica Szkolna
Świetlica z prawdziwego zdarzenia

Świetlica szkolna na ul. Pilotów 4c pracuje w godzinach od 7:00 do 18:00. W oparciu o szkolny program wychowawczy, Świetlica organizuje zajęcia umożliwiające Dzieciom rozwijanie zainteresowań oraz wspiera Uczniów w odkrywaniu talentów.

Harmonogram popołudniowej pracy Świetlicy przewiduje czas na odrabianie zadań domowych pod opieką nauczyciela, co pozwala Rodzicom inaczej zarządzać czasem spędzanym z Dzieckiem. Jakość wspólnych chwil, jakże ważna w „szybkich czasach”, wzrasta, jeśli możemy poświęcić je na wspólne pasje, rozmowę lub relaks.

Odciążając Rodziców z obowiązku pracy z Dzieckiem w domu, z pełną świadomością bierzemy odpowiedzialność za całokształt procesu edukacyjnego. Wierzymy, że nieobarczona obowiązkami szkolnymi relacja Rodzica i Dziecka pozytywnie wpłynie na rozwój i postawę Ucznia.

Na ul. Pilotów w ramach zajęć pozalekcyjnych organizowane są zajęcia self-study, podczas których Uczniowie m.in. wykonują zadania domowe, przygotowują się do zajęć, opracowują projekty, mając dostęp do zasobów biblioteki szkolnej oraz możliwość skorzystania ze wskazówek nauczyciela lub pracownika biblioteki. 

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Albert Einstein