Świetlica Szkolna
Świetlica z prawdziwego zdarzenia

Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 7:00 do 18:00. W oparciu o szkolny program wychowawczy, Świetlica organizuje zajęcia umożliwiające Dzieciom rozwijanie zainteresowań oraz wspiera Uczniów w odkrywaniu talentów.

Harmonogram popołudniowej pracy Świetlicy przewiduje czas na odrabianie zadań domowych pod opieką nauczyciela, co pozwala Rodzicom inaczej zarządzać czasem spędzanym z Dzieckiem. Jakość wspólnych chwil, jakże ważna w „szybkich czasach”, wzrasta, jeśli możemy poświęcić je na wspólne pasje, rozmowę lub relaks.

Odciążając Rodziców z obowiązku pracy z Dzieckiem w domu, z pełną świadomością bierzemy odpowiedzialność za całokształt procesu edukacyjnego. Wierzymy, że nieobarczona obowiązkami szkolnymi relacja Rodzica i Dziecka pozytywnie wpłynie na rozwój i postawę Ucznia.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Albert Einstein