Rekrutacja – warunki ogólne
Warunki ogólne dołączenia do Da Vinci's International Primary School
Rekrutacja w Da Vinci's International Primary School jest otwarta przez cały rok!
W zależności od liczebności klas można do nas dołączyć na każdym etapie edukacji podstawowej.

Procedura zapisu Ucznia:

 1. W przypadku zapisu do klasy pierwszej, Kandydat poddany jest testom psychologicznym mającym na celu sprawdzenie gotowości szkolnej.
 2. O przyjęciu Kandydata do klasy pierwszej decyduje przede wszystkim przygotowanie przedszkolne w zakresie funkcji: słuchowych, grafomotorycznych, matematycznych i rozwoju społecznego.
 3. Od kandydatów do klasy pierwszej nie wymaga się znajomości języka angielskiego. W związku z tym nie ma znaczenia do jakiej placówki przedszkolnej uczęszczało Dziecko.
 4. W przypadku zapisu do klas II-VIII, odbywa się rozmowa Kandydata z psychologiem, mająca na celu ustalenie indywidualnych predyspozycji i potrzeb Kandydata. 
 5. W przypadku kandydatów do klas II-VIII planowana jest rozmowa, podczas której weryfikowana będzie znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym dołączenie do grupy.
 6. Wyłącznie po pozytywnych informacjach zwrotnych od psychologa szkolnego i nauczyciela języka angielskiego Kandydat zostaje zaproszony na maksymalnie trzy nieodpłatne dni próbne w szkole. 
 7. Po odbyciu dni próbnych i konsultacji z nauczycielami zapis Kandydata do szkoły może zostać sformalizowany poprzez podpisanie Umowy. 
 8. W procesie rekrutacji nieistotna jest kolejność zgłoszenia Dziecka na listę kandydatów oraz fakt posiadania rodzeństwa w szkole.
 9. Rozmowa kwalifikacyjna z Rodzicami ma na celu ustalenie chęci współpracy i współdziałania ze środowiskiem szkolnym.
 10. Władze szkolne są w pełni świadome tego, że Uczniowie pochodzą z wielu krajów, w których systemy edukacji określają kryteria wiekowe poszczególnych klas w sposób różny od tych stosowanych w Polsce. Szkoła rezerwuje sobie prawo do umieszczenia ucznia w najbardziej, jej zdaniem, odpowiedniej klasie.
 11. Szkoła rezerwuje sobie prawo odmowy przyjęcia Kandydata, jeśli specyficzne potrzeby Dziecka, czy to natury emocjonalnej, ruchowej czy czysto pedagogicznej, nie mogą być zaspokojone.
 12. Szkoła może również odmówić przyjęcia Kandydata ze względu na negatywną ocenę z poprzedniej szkoły.

Jeżeli Kandydat spełnia warunki przyjęcia do Szkoły zostaje wpisany do Księgi Uczniów (po dostarczeniu dokumentów z poprzedniej szkoły, podpisania przez Rodziców Umowy i wpłaceniu opłaty rekrutacyjnej).

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Albert Einstein