Chess classes/ Zajęcia szachowe
Chess classes/ Zajęcia szachowe
15.2.2017

In our school one of the extra classes are chess classes. Chess helps students improve their mental abilities, such as: problem solving, critical thinking, planning ahead, spatial awareness, focus and concentration. /

W naszej szkole jednymi z zajęć dodatkowych są zajęcia szachowe. Szachy pomagają uczniom poprawić ich zdolności umysłowe, takie jak: rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, planowanie, świadomość przestrzenna, skupienie i koncentracja. 

P1120757 P1120761 P1120763 P1120765 P1120767 P1120772 P1120769 P1120775

P1120774 P1120779  

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Albert Einstein