Więcej o CLIL (metoda nauczania)
Więcej o CLIL (metoda nauczania)
15.3.2016

Spotykając się z rosnącym zainteresowaniem, English Primary School wychodzi naprzeciw Rodzicom dostarczając kolejne materiały o metodyce. Zapytania dotyczące CLIL – Metody Zintegrowanego Nauczania pojawiają się coraz częściej, chcąc więc rozwiać Państwa wątpliwości zapraszamy do zapoznania się z krótkim opisem.
Content and Language Integrated Learning (CLIL) – jest to metoda zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego, która opiera się na jednoczesnym przekazywaniu nowych treści z dziedziny nauczanego przedmiotu oraz obcowaniu z językiem obcym – uczenie się tego języka. Metodę tę rekomenduje Komisja Europejska na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej.

Wiecej o CILL

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Albert Einstein